METODY WYSYŁKI - Jak z nich korzystać?

Lista wyboru metod dostawy

Metodę Przesyłkę wielkogabarytową proszę wybrać tylko wtedy kiedy mają Państwo w koszyku produkt z kategorii DUŻE AGD. 

Przesyłki i zwroty

Paczki są zazwyczaj wysyłane w ciągu 2 dni po otrzymaniu płatności i są wysyłane za pośrednictwem UPS ze śledzeniem i dostarczeniem bez podpisu. Jeśli wolisz dostawę za pośrednictwem UPS Extra z wymaganym podpisem, naliczona zostanie dodatkowa opłata, dlatego skontaktuj się z nami przed wybraniem tej metody. Niezależnie od tego, jaki wybierzesz transport, zapewnimy Ci link do śledzenia przesyłki online.

Opłaty za wysyłkę obejmują opłaty za obsługę i pakowanie, a także koszty wysyłki. Opłaty manipulacyjne są stałe, a opłaty transportowe różnią się w zależności od całkowitej masy przesyłki. Radzimy zgrupować swoje produkty w jednym zamówieniu. Nie możemy grupować dwóch odrębnych zamówień złożonych osobno, a opłaty za wysyłkę będą miały zastosowanie do każdego z nich. Twoja paczka zostanie wysłana na własne ryzyko, ale należy zachować szczególną ostrożność, aby chronić delikatne przedmioty.

Pudełka mają duże rozmiary, a twoje przedmioty są dobrze chronione.

Wyciąg z regulaminu sprzedaży

4. WARUNKI DOSTAWY

4. WARUNKI DOSTAWY

 1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres
  wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak nie później niż w ciągu
  7 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.
 3. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianych rzeczach
  są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.
 5. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy: (Wyłącznie sprzedaż wysyłkowa).
  a) dostawa na adres odbiorcy
  b) udostępnienie online
  c) inne (np. Paczkomaty, Kurierzy: DPD, UPS)
 6. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość
  zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.
 7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu i przed jej
  odbiorem od przewoźnika.

5. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie
  z umową gwarancyjną.
 3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie
  Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych
  nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz
  opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie
  rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  e-mail podany w reklamacji.
 5. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na
  Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na
  formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
  oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego
  osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami
  lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
  odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument
  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych
  od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od
  tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie,
  jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
  rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, na które składają się koszty własne transportu zwracanego produktu,
  a także opłata manipulacyjna w wysokości 10% zwracanego produktu jednak nie mniej niż 50 zł. 
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający
  poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i
  które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
  można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
  połączone z innymi rzeczami;

  f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a
  których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
  przedsiębiorca nie ma kontroli;

  g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
  jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż
  części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w
  odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się
  za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
  prawa odstąpienia od umowy.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć